Přísavky na sklo jsou skvělým pomocníkem s všestranným využitím – naučte se je vhodně uskladňovat a přispějte tím k prodloužení jejich životnosti

Obsah

Při použití přísavek na sklo se nemusíte omezovat jen na instalaci oken nebo manipulaci s těžkým akváriem, protože své uplatnění najdou i v mnoha jiných oblastech. Inspirujte se našimi tipy, jak si můžete pomocí této techniky usnadnit práci a zjistěte i veškeré informace o tom, jak je vhodně uskladňovat a ošetřovat, abyste jejich vlastnosti zachovali na co možná nejdelší dobu.

 

Přísavky na sklo nabízejí svým majitelům široké možnosti využití

  • OSAZOVÁNÍ NOVÝCH OKEN
  • ČIŠTĚNÍ BUDOV VE VÝŠKÁCH
  • VYMĚNA ČELNÍHO SKLA I DALŠÍCH OKEN U VOZIDLA
  • SOUČÁST VÝROBNÍCH PROCESŮ
  • ZAVĚŠENÍ PŘEDMĚTŮ V DOMÁCNOSTI
  • STĚHOVÁNÍ

 

Jak již samotný název napovídá, jsou určeny především k manipulaci se sklem, ale využít je můžete i k přemisťování předmětů, jejichž povrch není ani zdaleka tak hladký – kámen, papír, dřevo, cihly a karton.

Jsou častým pomocníkem ve stavebnictví, kde zajišťují snadnou manipulaci se stavebními materiály. Stejně tak se používají i při stěhování, kdy významným způsobem snižují riziko vzniku úrazů a poškození stěhovaných předmětů. Ve výrobních halách jsou součástí výrobních procesů a používají se k uchopování a přemisťování těžkých pytlů i krabic.

Zjistěte, co české firmy vede k tomu, aby investovaly své prostředky do automatizace.

 

Bezpečnost při manipulaci může být zachována pouze při výběru vhodné vakuové techniky a při dodržení pokynů od výrobce

Výběr vakuové techniky pro jednotlivá břemena je dán jejich tvarem, velikostí a povrchovou úpravou. Rozhodující je také způsob přemisťování ve vertikální či horizontální poloze. Zaměřte se i na způsob připojení přísavek k povrchu manipulovaného předmětu.

U vakuové techniky vždy respektujte maximální nosnost, teplotní odolnost a životnost.

 

Tip: Hygienické normy pro ruční manipulaci s břemeny.

 

Bezpečnostní pokyny od výrobce

Následujte pokyny výrobce a techniku používejte jen doporučovaným způsobem. Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu a přesvědčte se o tom, že se na povrchu přísavek nevyskytuje žádný prach a voda. To stejné zkontrolujte i u jednotlivých břemen ještě před tím, než přísavky přitlačíte na jejich povrch.

Vždy respektujte maximální nosnost techniky. Pokud chcete přemisťovat předmět, jehož hmotnost se rovná maximální nosnosti, je nutné přidat další přísavky. Ty umisťujte vždy na těžiště břemene. S přísavkami nikdy nepracujte za silného deště, ale vždy jen za příznivého počasí.

 

Životnost vakuových přísavek na sklo je do značné míry ovlivněna tím, jak se o ně budete starat

  • Po každém použití přístroj důkladně očistěte pomocí přípravků s přírodním složením. Pokud žádný speciální přípravek nemáte, vystačíte si i s běžnou vodou, do které přidejte pár kapek saponátu.
  • Přísavky uchovávejte v ochranném pouzdře a na místě, kde nebudou vystaveny chladu, UV záření, prachu a dalším vlivům.
  • Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu přísavek a přesvědčte se o tom, že nejsou mechanicky poškozeny. V opačném případě je již dále nepoužívejte!
  • V průběhu roku zajistěte nejméně dvakrát revizní kontrolu, při které odpovědná osoba prověří technický stav přísavek.

 

Revizní kontrolu i servis můžete poptat přímo u prodejce vakuové techniky. Při servisních kontrolách jsou stroje rozebrány a důkladně vyčištěny, proto Vám doporučujeme této možnosti využít.

 

Teď už víte, v jakých situacích je možné přísavky na sklo použít a proč je důležité vybrat si pro konkrétní předměty vhodnou vakuovou techniku. Neméně důležitá je i pravidelná údržba, kterou budete předcházet mechanickému poškození přísavek.

 

Napadá Vás ještě nějaký další způsob, kde by se daly přísavky na sklo využít?

 

Pavel Nejedlý