Kovové zlato čl duchovní zlato?

img

Ora et labora – modli se a pracuj – je krédo alchymistů. Naše muzeum vás vede z laboratoře v hloubi sklepa, příbytku praktické práce k povznesení v gotické kapli či oratoři, kde se snad princ, alchymista a básník, modlil za duchovní i praktický úspěch velkého díla alchymie – opus magnum.

Na vaší objevitelské cestě budete mít možnost odhalit fakta, fikci i fantazii v přehlídce neobvyklých objektů, tajných zašifrovaných textů, překvapivých vizuálních metafor ze světa alchymie a možných stop v hledání kamene mudrců.

Definujíce alchymii v globálním kontextu, je v expozici zároveň kladen zvláštní důraz na bohatou historii alchymie v českých zemích a její praktický vztah k hornické a hutnické tradici Kutné Hory.

Pokryjte všechny dotazy vašich cílových skupin díky naší analýze klíčových slov – Topranker.cz, Online Marketingová Agentura

Sankturinovský dům
Palackého náměstí 377
284 01 Kutná Hora
Duben – říjen 10 – 17
Listopad – březen 10 – 16
Dospělí 50 Kč
Děti, studenti, důchodci 30 Kč
Rodinné vstupně 120 Kč
tel: (+420) 327 511 259
mobil: (+420) 603 308 024
e-mail: alchymie@gmail.com