Alchemy.cz

Ora et labora – modli se a pracuj – je krédo alchymistů. Naše muzeum vás vede z laboratoře v hloubi sklepa, příbytku praktické práce k povznesení v gotické kapli či oratoři, kde se snad princ, alchymista a básník, modlil za duchovní i praktický úspěch velkého díla alchymie – opus magnum.

Na vaší objevitelské cestě budete mít možnost odhalit, co je SEO, a také fakta, fikci i fantazii v přehlídce neobvyklých objektů, tajných zašifrovaných textů, překvapivých vizuálních metafor ze světa alchymie a možných stop v hledání kamene mudrců.

Definujíce alchymii v globálním kontextu, je v expozici zároveň kladen zvláštní důraz na bohatou historii alchymie v českých zemích a její praktický vztah k hornické a hutnické tradici Kutné Hory.

Poslední příspěvky