Je vaše novostavba rodinného domu těsně před dokončením? Podařilo se vám najít vhodný pozemek a postavili jste krásný dům. To nejhorší máte úspěšně za sebou. Zbývá už jen dodělat poslední úpravy a nastěhovat se. Než tak učiníte, čeká vás ještě jedna důležitá formalita. A sice podat ohlášení o dokončení stavby. V našem článku se dočtete, jak je to s kolaudací rodinných domů v roce 2020. Dozvíte se také, co všechno budete pro ohlášení o dokončení stavby potřebovat a k tomu další užitečné informace. Mělo by vám to tento čistě administrativní proces výrazně usnadnit.

 

Novostavbu rodinného domu můžete už třetím rokem užívat bez kolaudace

Od 1. ledna 2018 vešla v platnost novela stavebního zákona, která změnila některé postupy ve stavebním řízení. Před ní bylo nutné dokončený dům takzvaně zkolaudovat. Jinými slovy si majitel objektu musel vyřídit povolení k užívání stavby. Už to ale tři roky tak úplně neplatí. Jak to tedy přesně je?

 

Stavby, které nemusíte kolaudovat

  • Běžné rodinné domy – jedná se o domy, které jsou určeny k běžnému bydlení a zároveň odpovídají určitým podmínkám. Jednou z nich je, že více než polovina podlahové plochy musí splňovat požadavky trvalého rodinného bydlení.
  • Ostatní stavby – do této kategorie patří garáže, bazény, altánky, zásobníky na vodu apod.

 

Stavby, které zkolaudovat musíte

  • Nájemní rodinné domy a developerské projekty – v tomto případě budoucí uživatelé (nájemníci) nemohou ovlivnit vlastnosti dané stavby.
  • Domy, které jsou vybaveny zařízením nebo technologiemi, které pro ověření funkčnosti vyžadují provedení zkušebního testu (provozu).
  • Domy, které jsou kulturní památkou.

 

Stavební úřad může kontrolovat i stavby, které není nutné kolaudovat

Stavební úřad má za úkol chránit veřejný zájem. Proto nebuďte překvapeni, když se u vás objeví zástupce stavebního úřadu. Může si u vás ověřovat, zda jste při stavbě postupovali předepsaným způsobem. Dále zkontrolovat bezpečnost, zda vaše stavba neohrožuje zdraví nebo život osob a zvířat. Dále může posoudit vliv stavby na životní prostředí a na sousední stavby, zabezpečení archeologických nálezů a tak dále. Pokud tento zástupce během prohlídky odhalí závadu, vyzve stavebníka (vedoucího stavebních prací nebo majitele), aby danou závadu odstranil. Veškeré podrobnosti o průběhu kontrolní stavební prohlídky jsou zapsány v § 133 a 134 stavebního zákona.

 

Jak tedy dokončený dům ohlásit

Váš dům tedy nepotřebuje kolaudaci a po dokončení ho můžete okamžitě začít užívat. Přesto je však nutné dokončenou stavbu řádně ohlásit a zaevidovat. A je také nezbytně nutné dodržet všechny zákonné podmínky.

 

Co musíte udělat

  1. Požádejte o přidělení popisného čísla (čísla evidenčního). Budete muset vyplnit formulář “Žádost o přidělení čísla”. Nestačí ovšem pouze odevzdat vyplněný formulář. Žádost musíte doplnit také o nezbytné přílohy. K formuláři proto připojte geometrický plán a prohlášení stavebníka, že stavba byla realizována v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentaci.
  2. Zaevidujte svou stavbu do katastru. Opět vyplníte formulář “Ohlášení změny údajů o pozemku” a přiložíte nezbytné přílohy. Budete potřebovat geometrický plán, rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného a sdělení o dokončení stavby.

 

Pozor!

Všechny dokumenty je nutné odevzdat v originále nebo v kopii úředně ověřené na příslušném katastrálním úřadě.

 

Při ohlášení dokončené stavby musíte dodržet všechny zákonné podmínky

Většina rodinných domů nemusí být už třetím rokem zkolaudována. Majitel může po dokončení stavby dům okamžitě užívat.

Dokončenou stavbu je však nutné řádně ohlásit a zaevidovat.

Díky tomuto článku už přesně víte, jaké formuláře a přílohy budete potřebovat, aby ohlášení proběhlo rychle a bez potíží.

Máte už ohlášení dokončené stavby za sebou? Proběhl celý proces hladce, nebo jste museli řešit nečekané problémy? Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše aktuální zkušenosti.