Pořiďte do Vaší firmy vakuové manipulátory, zvyšte tím výrazně efektivitu práce a získejte tak významnou konkurenční výhodu

Obsah

Hledáte chytrý způsob, jak zvýšit efektivitu práce Vašich pracovníků, snížit její namáhavost a zároveň přispět ke zlepšení pracovních podmínek? V tom případě investujte do vakuových manipulátorů, díky kterým můžete pohodlně a bezpečně přenášet těžká břemena různých typů. V článku jsme pro Vás sepsali jejich hlavní výhody a způsoby použití. Připravili jsme si pro Vás i přehled základních bezpečnostních pravidel.

 

Vakuové manipulátory jsou investicí, která se Vám mnohonásobně vrátí

Dle zvoleného typu jsou určené pro vnitřní či venkovní použití. Jsou uzpůsobené k přenášení nadrozměrných břemen o hmotnosti i stovek kilogramů. Fungují na principu vytváření podtlaku a je možné s nimi přenášet a umisťovat kameny, sendvičové panely, plastové či dřevěné desky sklo, těžký nábytek, lednice a mnoho dalšího.

Konkrétní typ uchopení se vybírá s ohledem na povrch manipulovaných břemen.

 

HLAVNÍ VÝHODY:

 • Vaši pracovníci budou dosahovat výrazně vyšší efektivity práce
 • Vakuové manipulátory jsou obsluhovány nízkým počtem osob, tudíž budete šetřit personální náklady
 • Systém je vysoce propracovaný a umožňuje práci s přesností na milimetry
 • Ovládání manipulátorů je zcela intuitivní
 • Pro Vaše pracovníky zajistíte vysokou bezpečnost při práci
 • Zamezíte poškození povrchu manipulovaného břemene
 • Budete moci přijímat i zakázky, které představují práci ve výškách a jinak ztížených podmínkách

 

Tip: Podívejte se na produktivitu práce v ČR v porovnání s jinými zeměmi EU.

 

Snížit rizika pracovních úrazů můžete pouze za předpokladu, že všechny manipulátory budou obsluhovány důkladně proškoleným personálem

Přemisťování nadrozměrných břemen je častým zdrojem úrazů, proto musí být obsluha a údržba zajištěna výhradně jen osobami, které jsou k tomu odpovídajícím způsobem proškoleny a mají veškeré předpoklady pro výkon takové činnosti. Zaměstnavatel musí všechny pracovníky, jež přicházejí do kontaktu se strojem, seznámit s existujícími riziky, způsobem ovládání a pravidlech zajišťující bezpečné řízení.

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MANIPULACE S BŘEMENY

 • Velikost, hmotnost i tvar břemen vyhovují požadavkům na maximální nosnost přístroje.
 • Těsnící kroužky u přísavek jsou vybrány s ohledem na povrchovou úpravu břemene a jeho aktuální teplotu.
 • Povrch manipulovaných břemen je před uchopením vždy očištěn.
 • Přísavky jsou umístěny výhradně na rovný, hladký a neprodyšný povrh břemene.
 • Vždy je manipulováno pouze s břemeny, na kterých nejsou postaveny žádné neupevněné předměty.
 • Místo, na které je břemeno umístěno, musí být vždy hladké a rovné.

Tip: Přečtěte si o nejčastějších chybách z oblasti BOZP.

 

Každá firma využívající v rámci své činnosti vakuové manipulátory je povinna vést příslušnou dokumentaci a provádět u strojů pravidelné kontroly

Povinností zaměstnavatele je určit zaměstnance, který bude za vedení dokumentací zodpovídat.

 

PRŮVODNÍ

Obsahuje kompletní návod k montáži, obsluze i údržbě přímo od výrobce. Rovněž zahrnuje i informace ke kontrolám a pokyny pro případnou výměnu některé části manipulátoru.

 

PROVOZNÍ

Doklady potvrzující, že je zařízení způsobilé k provozu. Kompletní návod k manipulaci se strojem. Obsahem jsou i veškeré informace o provedených opravách spolu se záznamem z pravidelných kontrol.

 

Alespoň jednou za rok musí být u stroje vykonána odborná kontrola, v rámci které je zkoumán technický stav. Samozřejmostí jsou i periodicky opakované kontroly v termínech dle instrukcí přímo od výrobce. Existují také mimořádné kontroly, které se realizují v případě, kdy je stroj zařazen do provozu po uplynutí delší doby, nebo během jeho provozu došlo k pracovnímu úrazu.

 

Uvažovali byste nad pronájmem, pokud byste si nebyli jistí tím, jestli se Vám koupě vyplatí?

Pavel Nejedlý